Zwiedzanie Pszczyny i takie tam / Visiting Pszczyna

Podczas ferii wybraliśmy się na południe Polski. Czas trochę pozwiedzać rodzinny kraj. Plany na zwiedzanie były inne, jednak spontaniczność zwyciężyła. Bo jak tu się nie oprzeć wielkiemu napisowi “Żubry zapraszają”.

During the spring break, we went to the south of Poland. It’s time to explore a little the home country. The sightseeing plans were different, but the spontaneity won. Because how can you not resist the sign “Bisons invite you”.

żubr, wisent, European bison. Photo: Julia Chodor
Żubr / wisent – European bison. Photo: Julia Chodor
Spotkanie z żubrami. Photo: Julia Chodor

Poza żubrami było jeszcze kilka innych zwierząt spragnionych pieszczot. Jeżeli chodzi o tego barana na zdjęciu poniżej, to byliśmy przekonani, że pójdzie z nami, już nawet prawie przez ogrodzenie przeszedł.

Apart from bisonss, several other animals were hungry for caresses. As for the ram in the photo below, we were convinced that it would come with us, it had almost even passed through the fence.

Photo: Julia Chodor
Photo: Julia Chodor

Jelenie też dały się pogłaskać i do tego urządziły klasyczne rogowe zapasy.

The deers also got petted and arranged for us classic horn wrestling.

Photo: Julia Chodor
jelenie, deers Photo: Julia Chodor
Jelenie / deers. Photo: Julia Chodor

Są jednak rzeczy, których nigdy chyba nie zrozumiem i nawet nie wiem jak je skomentować.

However, there are things I’ll never understand and don’t even know how to comment on them.

trofea myśliwskie, hunting trophies, photo: Julia Chodor
Rzeczy, których nie rozumiem – trofea myśliwskie. Photo: Julia Chodor
trofea myśliwskie, hunting trophies, photo: Julia Chodor
Rzeczy, których nie rozumiem – trofea myśliwskie. Photo: Julia Chodor

Przeszliśmy się też wokół zamku w Pszczynie. No właśnie, zamek który wygląda jak pałac.
Pierwsze wzmianki o zamku obronnym w Pszczynie pochodzą z I połowy XV w (1433 r.). Była to wtedy potężna, murowana, czworoboczna, gotycka budowla, składającą się z dwóch budynków z wieżami, połączonych murami. Całość chronił wał ziemny i fosa. W latach 1548-1765 zamek przebudowano na reprezentacyjną rezydencję renesansową. Następnie, po 1737 dokonano dalszej przebudowy i rozbudowy. W ten sposób zamek stał się trójskrzydłowym pałacem barokowy.

We also took a walk around the castle in Pszczyna. A castle that looks like a palace.
The first mentions of the fortified castle in Pszczyna come from the first half of the XV century (1433). It was then a huge, brick, four-sided, gothic building, consisting of two buildings with towers, connected by walls. It whole was protected by an earth embankment and a moat. In the years 1548-1765 the castle was rebuilt into a representative Renaissance residence. Then, after 1737, further reconstruction and expansion were made. Thus how the castle became a three-winged Baroque palace.

Photo: Julia Chodor
zamek w Pszczynie, Pszczyna castle, Photo: Julia Chodor
Zamek w Pszczynie. Pierwsze, udokumentowane wzmianki o nim pochodzą z 1433 r. kiedy to zamek oparł się najazdowi husytów. Dzisiaj mieści się tutaj muzeum. Photo: Julia Chodor

Obejrzeliśmy dosyć ciekawy cmentarz.

We saw an interesting cemetery.

cmentarz przykościelny, church cemetery Photo: Julia Chodor
Cmentarz przykościelny / church cemetery. Photo: Julia Chodor

Nocowaliśmy w XVIII-wiecznym pałacu Borynia.

We spent the night in the XVIII century Borynia Palace.

palac Borynia, Borynia palace, Photo: Julia Chodor
Pałac Borynia w Jastrzębie-Zdrój wybudowany ok 1781 r. Obecnie mieści się tutaj hotel urządzony w pałacowym stylu.
Photo: Julia Chodor

Na temat samego pałacu można poczytać tutaj: https://palacborynia.pl/historia/

More information about Borynia palace can be found here:
https://palacborynia.pl/historia/