Wolne Media

PL: Protest Wolnych Polaków. 11 stycznia 2024 w Warszawie odbyła się duża manifestacja. Polacy postanowili zaprotestować przeciwko bezprawnym działaniom nowego rządu Donalda Tuska.

EN: Protest of Free Poles. On January 11th, 2024, a large demonstration took place in Warsaw, Poland. Poles protested against the illegal actions of Donald Tusk’s new government.

FreePoland, Wolne Media, Protest Wolnych Polakow, Photo: Julia Chodor
Protest Wolnych Polaków, Wolne Media. 2024.01.11 Warsaw, Poland. Photo: Julia Chodor
Continue reading “Wolne Media”

Krajobrazy Kontrastów / Landscapes of Contrasts

PL: Mieszkamy w Warszawie całe życie, ale to nie oznacza, że znamy każdy zakątek, wszystkie tajemnice i sekrety tego miejsca. Miasto pełne kontrastów. Stare łączy się z nowym. Strzeliste wieżowce przeplatają się ze starymi kamienicami, fabrykami i PRLowską zabudową. Stolica Polski rozwija się prężnie, ale ma też swoją ciekawą przeszłość, którą postanowiliśmy odkryć na wspólnym spacerze ze Złomnikiem (www.zlomnik.pl). Niezależnie czy jesteś z Warszawy czy z innego miejsca na pewno dowiesz się czegoś nowego.

EN: We have lived in Warsaw all our lives, but this does not mean that we know every corner, all the mysteries and secrets of this place. The city is full of contrasts. The old mixes with the new. Glass skyscrapers intertwine with old tenement houses, factories and communist buildings. The capital of Poland is developing dynamically but it also has an interesting past, which we decided to discover on a joint walk with Złomnik (www.zlomnik.pl). Regardless of whether you are from Warsaw or from another place, you will definitely learn something new

Brzydka strona Warszawy, The ugly side of Warsaw. Photo: Julia Chodor
Warszawa jest prężnie rozwijajacym się miastem, ale jeszcze gdzieniegdzie zostały stare śmieci. / Warsaw is a dynamically developing city, but there are still old garbage left here and there. Photo: Julia Chodor
Continue reading “Krajobrazy Kontrastów / Landscapes of Contrasts”

Her First Gymnastics Competition

Rok intensywnego treningu został nagrodzony – pierwsze zawody w życiu!!!

Dla mnie to również było wyzwanie, ponieważ też pierwszy raz w życiu fotografowałam zawody gimnastyki artystycznej.

A year of intensive training was awarded – the first competition in life !!!

Well, that was also a challenge for me as a photographer. I shoot the competition in artistic gymnastics for the first time too.

Photo: Julia Chodor
Continue reading “Her First Gymnastics Competition”

2020.12.27

I would like to dedicate this post to my Grandpa who, if he had been among us would have been 100 years old on this day.

I miss him a lot. He was a wonderful man.

I went for a walk on December 27. First day after the Christmas holiday and last day before covid lockdown. I wasn’t the only one who had the idea to visit Warsaw Old Town. There were a lot of people. At some point, it shows the power of people that we don’t realize. All the people came to Old Town individually or with families. In the end, the place was crowded. Lots of individuals with the same goal – that’s the power. You don’t need protests. You need people who will all have the same desire for something.

documentary photography, social photography, Julia Chodor Photography
Photo: Julia Chodor
Continue reading “2020.12.27”