Her First Gymnastics Competition

Rok intensywnego treningu został nagrodzony – pierwsze zawody w życiu!!!

Dla mnie to również było wyzwanie, ponieważ też pierwszy raz w życiu fotografowałam zawody gimnastyki artystycznej.

A year of intensive training was awarded – the first competition in life !!!

Well, that was also a challenge for me as a photographer. I shoot the competition in artistic gymnastics for the first time too.

Photo: Julia Chodor
Photo: Julia Chodor
Photo: Julia Chodor
Photo: Julia Chodor
Photo: Julia Chodor
Photo: Julia Chodor
Photo: Julia Chodor
Photo: Julia Chodor
Photo: Julia Chodor