R.O.D.OS

Rodzinne Ogródki Działkowe, żartobliwie zwane RODOS, przeżywają swoją drugą młodość. Pandemia koronawirusa sprawiła, że wszyscy sobie o nich przypomnieli , a liczne artykuły wychwalają ich zalety.

Mnie ogródki działkowe zawsze się podobały, bo są cudownym miejscem na sesje zdjęciowe.

Chętnych zapraszam do kontaktu.

reportaz fotograficzny, sesja portretowa dzieci. Photo: Julia Chodor
Photo: Julia Chodor
Continue reading “R.O.D.OS”