Spanish Carnival

Carnival – ignites our imagination as soon as we think of places like Rio de Janeiro or Venice. But parades and events take place in almost all the cities in the southern, Catholic countries. The hundreds of dressed-up dancers, swinging their hips to the rhythm of the music, march through the small and big cities, and crowds of spectators look at them with delight. We also had a parade …

Karnawał – rozpala naszą wyobraźnie jak tylko pomyślimy o takich miejscach jak Rio de Janeiro czy Wenecja. Ale parady i zabywy odbywają się w zasadzie wszystkie miejscowości w południowych, katolickich krajach. Pochody poprzebieranych tancerzy, kołysząc biodrami w rytm muzyki, przemierzają małe i duże miasta, a tłumy gapiów przyglądają się im z zachwytem. U nas też była parada…

Julia Chodor Chodorowska
Carnival parade in Spain. Photo: Julia Chodor

Julia Chodor Chodorowska
Carnival parade in Spain. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Carnival parade in Spain. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Carnival parade in Spain. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Carnival parade in Spain. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Carnival parade in Spain. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Carnival parade in Spain. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
My favorite photo from the entire parade. Photo: Julia chodor
Julia Chodor Chodorowska
Carnival parade in Spain. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Carnival parade in Spain. Photo: Julia Chodor