Powstanie Warszawskie 2015

Dobrze wziąć udział w obchodach Powstanie Warszawskiego — można nasycić się patriotyzmem i dumą narodową na cały następny rok.

Julia Chodor Chodorowska
Marsz Powstania Warszawskiego 2015. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
To, czego nie widać. Photo: Julia Chodor

Julia Chodor Chodorowska
Marsz Powstania Warszawskiego 2015. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Podziwiając marsz. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
W teatrze życia. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Kontrasty. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Przed bazyliką Świętego Krzyża – sursum corda. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
W tle pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego. Photo. Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Pomnik Gloria Victis na Powązkach. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Photo: Julia Chodor