Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej

Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński

EN

On September 12, 2021, the beatification of Cardinal Stefan Wyszyński and Mother Elżbieta Róża Czacka took place. The ceremony took place at the Temple of Divine Providence in Warsaw. Broadcasts of the ceremony could be seen in some churches, including the St. John the Baptist’s Archcathedra where the sarcophagus of Cardinal Stefan Wyszyński is located.

PL

12 września 2021 r odbyła się beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Ceremonia odbyła się w Świątyni Opaczności Bożej w Warszawie. Transmisje z uroczystości można było obejrzeć w niektórych kościołach między innymi w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela, gdzie znajduje się sarkofag Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

beatyfikacja, kardynał, Wyszyński, beatification, Cardinal, photoreportage. Photo: Julia Chodor
Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński and Mother Elżbieta Róża Czacka. Photo: Julia Chodor
beatyfikacja, kardynał, Wyszyński, beatification, Cardinal, photoreportage. Photo: Julia Chodor
Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński and Mother Elżbieta Róża Czacka. Photo: Julia Chodor
beatyfikacja, kardynał, Wyszyński, beatification, Cardinal, photoreportage. Photo: Julia Chodor
Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński and Mother Elżbieta Róża Czacka. Photo: Julia Chodor
beatyfikacja, kardynał, Wyszyński, beatification, Cardinal, photoreportage. Photo: Julia Chodor
Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński and Mother Elżbieta Róża Czacka. Photo: Julia Chodor
beatyfikacja, kardynał, Wyszyński, beatification, Cardinal, photoreportage. Photo: Julia Chodor
Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński and Mother Elżbieta Róża Czacka. Photo: Julia Chodor
beatyfikacja, kardynał, Wyszyński, beatification, Cardinal, photoreportage. Photo: Julia Chodor
Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński and Mother Elżbieta Róża Czacka. Photo: Julia Chodor
beatyfikacja, kardynał, Wyszyński, beatification, Cardinal, photoreportage. Photo: Julia Chodor
Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński and Mother Elżbieta Róża Czacka. Photo: Julia Chodor
beatyfikacja, kardynał, Wyszyński, beatification, Cardinal, photoreportage. Photo: Julia Chodor
Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński and Mother Elżbieta Róża Czacka. Photo: Julia Chodor
beatyfikacja, kardynał, Wyszyński, beatification, Cardinal, photoreportage. Photo: Julia Chodor
Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński and Mother Elżbieta Róża Czacka. Photo: Julia Chodor
beatyfikacja, kardynał, Wyszyński, beatification, Cardinal, photoreportage. Photo: Julia Chodor
Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński and Mother Elżbieta Róża Czacka. Photo: Julia Chodor
beatyfikacja, kardynał, Wyszyński, beatification, Cardinal, photoreportage. Photo: Julia Chodor
Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński and Mother Elżbieta Róża Czacka. Photo: Julia Chodor
beatyfikacja, kardynał, Wyszyński, beatification, Cardinal, photoreportage. Photo: Julia Chodor
Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński and Mother Elżbieta Róża Czacka. Photo: Julia Chodor
beatyfikacja, kardynał, Wyszyński, beatification, Cardinal, photoreportage. Photo: Julia Chodor
Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński and Mother Elżbieta Róża Czacka. Photo: Julia Chodor
beatyfikacja, kardynał, Wyszyński, beatification, Cardinal, photoreportage. Photo: Julia Chodor
Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński and Mother Elżbieta Róża Czacka. Photo: Julia Chodor