Category: Powstanie Warszawskie

Warsaw Uprising – 73. Anniversary

73. Anniversary of Warsaw Uprising.

The major World War II operation by the Polish resistance Home Army to liberate Warsaw from German occupation. The uprising was timed to coincide with the Soviet Union’s Red Army approaching the eastern suburbs of the city and the retreat of German forces. However, the Soviet advance stopped short, enabling the Germans to regroup and demolish the city while defeating the Polish resistance, which fought for 63 days with little outside support. The Uprising was the largest single military effort taken by any European resistance movement during World War II.

https://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Uprising

Julia Chodor Chodorowska
Warsaw Uprising – 73. Anniversary – Powązki Military Cemetery. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Crosses. Warsaw Uprising – 73. Anniversary – Powązki Military Cemetery. Photo: Julia Chodor

Continue reading

Powstanie Warszawskie 2015

Dobrze wziąć udział w obchodach Powstanie Warszawskiego — można nasycić się patriotyzmem i dumą narodową na cały następny rok.

Julia Chodor Chodorowska
Marsz Powstania Warszawskiego 2015. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
To, czego nie widać. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Marsz Powstania Warszawskiego 2015. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Podziwiając marsz. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
W teatrze życia. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Kontrasty. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Przed bazyliką Świętego Krzyża – sursum corda. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
W tle pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego. Photo. Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Pomnik Gloria Victis na Powązkach. Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Photo: Julia Chodor
Julia Chodor Chodorowska
Photo: Julia Chodor